Tb – fizetés nélküli szabadság esetén

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 82. szám

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása

§ (1) A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő
munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig –
egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az (1) bekezdés szerinti munkavállaló után.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék
(2) bekezdés szerint megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő

napig fizethesse meg.

Sajnos a jelenlegi vírushelyzetben sok munkavállaló kényszerül fizetés nélküli szabadságra, mivel munkáltatója ideiglenesen nem tud számára munkát biztosítani. Ebben az esetben a fizetés nélküli szabadság első napjától fizetnünk kell magunk után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, vagy ahogy jobban ismerjük a “tb-t”, amelynek összege egy hónapra 7.710.- Ft, napi szinten 257.- Ft. Megfizetése kötelező. 2 opció lehetséges: a, a természetes személynek van munkaviszonya, vagy vállalkozása, vagy álláskeresési járadékot folyósítanak, vagy CSED-en, GYED-en, GYES-en, stb. van, b, saját magának fizeti a természetes személy. (A Tbj. 5. paragrafusa rendelkezik részletesen arról, ki számít biztosítottnak.)

Fizetés nélküli szabadság esetén eddig a természetes személynek kellett fizetnie, azonban a jelenlegi helyzetben rendeletben kötelezik a munkáltatókat arra, hogy a május 1-től fennálló fizetés nélküli szabadságokra a munkáltató kötelessége.

Egészségügyi szolgáltatási járulék, gyakorlatban a jelen helyzetben ez mit biztosít?

Orvosi ellátásra lesz jogosult, de biztosított azonban nem lesz. Fontos! Amennyiben a fizetés nélküli szabadság időszaka hosszabb lesz, mint 30 nap, akkor emiatt a kieső idő miatt a jogviszonya nem lesz folyamatos.