Adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve: Academy4MoMs Kft.

Az adatkezelő címe: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 45/9/54.
Az adatkezelő elérhetősége: contact@a4m.hu

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Adatvédelmi fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések – ha a jelen tájékoztató eltérően nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott jelentéssel bírnak. 

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A fentiek alapján az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása vagy a törvény rendelkezése alapján (pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek.) kezeli. Az érintett az adatok Adatkezelő részére való átadásával kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatkezelési célok, kezelt adatok köre

Az internet oldalak nagy része úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k nem támadják meg a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k az arra használjuk, hogy felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye ajánlatainkat. A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a számítógépen böngészőjében vannak tárolva.
A legtöbb cookie, amit használunk, úgynevezett “Session Cookie-k”. Ezek a látogatás, böngészés végén automatikusan törlődnek. A többi cookie-k általában tárolva maradnak a számítógépen. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatáskor.

Beállíthatja a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról és a sütiket csak egyedi esetekben legyenek engedélyezettek. A cookie-k elfogadása bizonyos esetekben vagy általában kizárja és engedélyezheti a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a webhely működését.

A Honlap az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül az érintett számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a Honlap látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás során adatokat képesek gyűjteni. Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. Az adatok kezeléséről a külső szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kezelése, feldolgozása a Google Analytics használatával történik.  További tudnivalók a Google Analytics szolgáltatás beállításaival kapcsolatban: A látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit: https://www.google.com/settings/ads A látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni. A honlap tartalmazza az Adatkezelő Facebook, Youtube, oldalainak elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linket is tartalmazhatnak, mely weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. Az Adatkezelő, valamint a külső szolgáltatók a kiszolgálás minőségének javítása érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot sütit (cookie) helyeznek el, és olvasnak vissza. A visszaküldéssel az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, és ennek megfelelően a korábbi beállításai szerint tudja betölteni a Honlapot. A sütik a Google által biztosítottak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Honlap minden szolgáltatását. A Honlap látogatásával és annak egyes funkció használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik az Ön számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon lehetőség nyílik hírlevélre történő feliratkozásra. A Honlapon hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a regisztráció során megadott elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az Adatkezelő hírlevelet csak az érintett feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, e-mail címmel, erre szolgáló felület kitöltésével ad hozzájárulást. Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, statisztika készítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, nyereményjáték, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás. Kezelt adatok köre: időpont, név és e-mail cím, A hírlevélről az érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat a Honlapon keresztül, illetve a hírlevélben jelzett módon.

Az Adatkezelő által szervezett eseményeken (pl. előadások, workshopok) csak előzetes regisztráció esetén lehet részt venni. Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, eseményre vonatkozó információk közlése, kapcsolattartás. Kezelt adatok köre: időpont, név, e-mail cím. Az érintett a regisztrációval és az eseményen való részvétellel hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő az esemény során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele és terjesztése céljából felhasználja.

Az Adatkezelő által szervezett képzésekre (a továbbiakban: „Képzés”) szerződött hallgatók adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztató betartásával kezeli: 

Kezelendő személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adószám, bankszámlaszám, lakcím, telefonszám, email-cím, személyi igazolvány száma, önéletrajzi adatok (azaz korábbi tanulmányok, képzettségek adatai, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok, érdeklődési körre vonatkozó adatok), felvételi teszteredmények, vizsgaeredmények. Adatkezelés célja: az Adatkezelő és a hallgató közötti szerződés teljesítése, így különösen a hallgató részvételével a Képzés lebonyolítása és esetlegesen a hallgató közvetítése az Adatkezelővel kapcsolatban álló cégekhez munkaviszony létesítése céljából. A Hallgató a Képzésre vonatkozó szerződés aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő a Képzés során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele és terjesztése céljából felhasználja.

Junior Programozó képzés esetében a képzésre vonatkozó szerződés a Greenfox Academy-vel kerül aláírásra, az adatkezelésre vonatkozó szabályzatuk itt olvasható.

Az Adatkezelő által a weboldalon keresztül történő jelentkezők adatai harmadik fél részére továbbításra kerülnek a jelen Tájékoztató betartásával: 

Kezelendő személyes adatok köre: név, e-mail cím. Adatkezelés célja: a jelentkező adatainak továbbítása a szerződött munkaerőközvetítéssel foglalkozó szolgáltató felé.

Érintettek jogai

Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az internet oldalak nagy része úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k nem támadják meg a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k az arra használjuk, hogy felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye ajánlatainkat. A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a számítógépen böngészőjében vannak tárolva.
A legtöbb cookie, amit használunk, úgynevezett “Session Cookie-k”. Ezek a látogatás, böngészés végén automatikusan törlődnek. A többi cookie-k általában tárolva maradnak a számítógépen. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatáskor.

Beállíthatja a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról és a sütiket csak egyedi esetekben legyenek engedélyezettek. A cookie-k elfogadása bizonyos esetekben vagy általában kizárja és engedélyezheti a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a webhely működését.

A Honlap az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül az érintett számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a Honlap látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás során adatokat képesek gyűjteni. Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. Az adatok kezeléséről a külső szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kezelése, feldolgozása a Google Analytics használatával történik.  További tudnivalók a Google Analytics szolgáltatás beállításaival kapcsolatban: A látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit: https://www.google.com/settings/ads A látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni. A honlap tartalmazza az Adatkezelő Facebook, Youtube, oldalainak elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linket is tartalmazhatnak, mely weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. Az Adatkezelő, valamint a külső szolgáltatók a kiszolgálás minőségének javítása érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot sütit (cookie) helyeznek el, és olvasnak vissza. A visszaküldéssel az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, és ennek megfelelően a korábbi beállításai szerint tudja betölteni a Honlapot. A sütik a Google által biztosítottak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Honlap minden szolgáltatását. A Honlap látogatásával és annak egyes funkció használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik az Ön számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon lehetőség nyílik hírlevélre történő feliratkozásra. A Honlapon hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a regisztráció során megadott elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az Adatkezelő hírlevelet csak az érintett feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, e-mail címmel, erre szolgáló felület kitöltésével ad hozzájárulást. Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, statisztika készítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, nyereményjáték, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás. Kezelt adatok köre: időpont, név és e-mail cím, A hírlevélről az érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat a Honlapon keresztül, illetve a hírlevélben jelzett módon.

Az Adatkezelő által szervezett eseményeken (pl. előadások, workshopok) csak előzetes regisztráció esetén lehet részt venni. Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, eseményre vonatkozó információk közlése, kapcsolattartás. Kezelt adatok köre: időpont, név, e-mail cím. Az érintett a regisztrációval és az eseményen való részvétellel hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő az esemény során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele és terjesztése céljából felhasználja.

Az Adatkezelő által szervezett képzésekre (a továbbiakban: „Képzés​”) szerződött hallgatók adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztató betartásával kezeli: Kezelendő személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adószám, bankszámlaszám, lakcím, telefonszám, email-cím, személyi igazolvány száma, önéletrajzi adatok (azaz korábbi tanulmányok, képzettségek adatai, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok, érdeklődési körre vonatkozó adatok), felvételi teszteredmények, vizsgaeredmények. Adatkezelés célja: az Adatkezelő és a hallgató közötti szerződés teljesítése, így különösen a hallgató részvételével a Képzés lebonyolítása és esetlegesen a hallgató közvetítése az Adatkezelővel kapcsolatban álló informatikai cégekhez munkaviszony létesítése céljából. A Hallgató a Képzésre vonatkozó szerződés aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő a Képzés során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele és terjesztése céljából felhasználja.

Adattovábbítás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Valamely Képzésre szerződött hallgató adatait az Adatkezelő képzés és munkaerő-közvetítés céljából átadhatja az Adatkezelővel kapcsolatban álló cégeknek.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelés időtartama az V.1-4. pontok szerinti adatkezelés esetén: az adatkezelés addig folytatódik, amíg az adatkezelési cél megszűnik, vagy amíg az érintett így rendelkezik. Az Adatkezelés időtartama az V.5. pont szerinti adatkezelés esetén az adatkezelési cél megszűnéséig tart. Az Adatkezelés időtartama az V.6. pont szerinti adatkezelés esetén: a hallgató és az Intézmény közötti, valamely Képzésre vonatkozó szerződésből eredő összes kötelezettség teljesítéséig, de minimum a Képzés záróvizsgájától, vagy ha a jelen szerződés korábban szűnik meg, akkor a jelen szerződés megszűnésétől számított harminchat (36) hónap lejártáig, ezt követően a Hallgató hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Adatokhoz hozzáférő személyek

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag az alábbi személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal: – az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői és esetleges cégvezetője, – az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői vagy cégvezetője által felhatalmazott Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, amennyiben ez a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges, – a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb személyek.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással – elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben arra hivatkozik, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 6 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével okozott kárt megtéríti.

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.