Loading...

Érvényes 2018. szeptember 1-től

Megjegyzés: jelen általános szerződési, tanfolyami és garanciális feltételeket egyéb, külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják. Kérjük, hogy az akciós, kedvezményes konzultációknál, csomagoknál, tanfolyamoknál mindig olvassák el a kapcsolódó feltételeket is. Köszönjük.

Tanfolyamok

A TANFOLYAMOK LEBONYOLÍTÁSA

A tanfolyamokat az Academy4MoMs Kft. helyszínén a 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. mfsz 3-4 rendezzük meg. A tanfolyamokhoz szükséges hardver, szoftver és oktatási feltételeket az Academy4MoMs Kft. biztosítja. A tanfolyamok intenzívek (napi maximum 4 óra), 9.00-tól körülbelül 12.00-ig vagy 12.30-tól 16.30-ig tartanak. A fentiektől eltérő (pl. on-line képzések) lebonyolítás esetén a résztvevőket, illetve megrendelőt tájékoztatjuk.

JELENTKEZÉS

Tanfolyamainkra az Academy4MoMs weboldalán keresztül van lehetőség on-line regisztrációra. Jelenkezést legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtt 2 héttel kérünk eljuttatni. Amennyiben a tanfolyam indul és van szabad hely rá, a megadott két hetes időn belül is elfogadunk jelentkezéseket.

Az on-line jelentkezés elküldésével Megrendelő/résztvevő jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta. Más, Megrendelő/résztvevő által megadott és szerződésben nem szabályozott feltételek esetén is az Academy4MoMs Kft. jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

A TANFOLYAMOK MENETE

A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 4-6 fő jelentkezése szükséges. Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a résztvevőket. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket e-mailes írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk. Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját az Academy4MoMs Kft. bármely okból megváltoztatja, erről résztvevőinket a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal szintén írásban értesítjük.

A tanfolyam menetét jelenléti ívvel és haladási naplóval követjük. Tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, a képzések Látogatási igazolással zárulnak, melynek átvételét dokumentáljuk. A képzések szóbeli és/vagy gyakorlati értékeléssel zárulnak (megfelelt ill. nem felelt meg). Megjegyezzük, hogy más, nem tantermi oktatási formák esetében az eljárások a fentiektől eltérhetnek.

TANFOLYAMOK DÍJA, FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A tanfolyam vagy kapcsolódó képzési szolgáltatás teljes díját (vagy esetleges részletfizetési konstrukció esetén az adott részlet összegét) készpénzben vagy átutalással lehet egyenlíteni számlánk vagy előlegszámlánk alapján 8 napos fizetési határidővel. Az online tanfolyamok esetében a képzés díját a tanfolyam kezdési időpontjáig szükséges kiegyenlíteni. Előzetes tudásfelmérés igénylése esetén annak díja külön kerül számlázásra a tanfolyam megkezdése előtt, függetlenül a későbbi tanfolyamon történő részvételtől. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén az Academy4MoMs Kft. írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/résztvevőt, illetve azok internet oldalunkon is megtalálhatók. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel, mint késedelmi kamatot.

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. Térítésmentesen lemondható vagy új időpontra áttehető a részvétel a tanfolyam kezdete előtt 10 munkanappal vagy korábban. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami listaár 50%-át, ha 5 munkanapon belül, akkor 75%-át, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes listaárát számítjuk fel a képzést hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Magánszemélyek esetén 2013. évi LXXVII. törvény alapján résztvevőt bánatpénz fizetési kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül, amennyiben a képzést még a szerződés megkötésekor nem kezdte meg. Ezt követően a képzésben résztvevőtől elállása esetén maximum a képzési díj összegének havi időarányos részével, de legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér húsz százalékával megegyező mértékű bánatpénzt fizetésére kötelezheti a képző intézmény.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, GARANCIA

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. Az Academy4MoMs Kft. az oktatások minőségéért garanciát vállal. Bárminemű nem-megfelelőség esetén a résztvevő illetve megrendelő panasszal élhet az Academy4MoMs Kft. felé, melyet kivizsgál, és jogos igény esetén kártérítést biztosít. További vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó.

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Az Academy4MoMs Kft. kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi, valamint a Junior Programozó képzés keretében a Green Fox Academy részére– azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. A weboldalon használt és egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért nem vállal felelősséget.

Az Academy4MoMs Kft. személyes adatait a 2018. május 25-től életbe lépő GDPR adatkezelési szabályozások figyelembe vételével kezeli. Az Adatkezelési szabályzat az alábbi linken olvasható

SZERZŐI JOGOK

A tanfolyam során a résztvevők számára, használatra átengedett referenciaanyagok és eszközök az Academy4Moms Kft. valamint az adott gyártó vagy harmadik szerződéses fél kizárólagos tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről.

A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok résztvevők/felhasználók/megrendelők általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése, publikálása tilos. A részletes felhasználási feltételeket az Academy4MoMs Kft. illetve a gyártó vagy harmadik szerződéses fél határozza meg, melyeket a kiadott tananyagok tartalmazzák.

EGYÉB

Az Academy4MoMs Kft. kijelenti, hogy külső-belső jogi szabályozások miatt tanfolyami feltételeit részben módosíthatja, melyekről a jelentkezőket, Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja. Jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket egyéb külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják.

Egyedi, testreszabott képzési konstrukciók esetében esetileg, valamint a megrendelővel szerződésben megkötött feltételek alapján járunk el.

Konzultációk, tanácsadás

KONZULTÁCIÓK, TANÁCSADÁSOK LEBONYOLÍTÁSA

A Konzultációkat, tanácsadásokat az Academy4MoMs Kft. helyszínén a 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. mfsz 3-4, vagy online tartjuk meg.

JELENTKEZÉS

Konzultációkra, tanácsadásokra az Academy4MoMs weboldalán keresztül van lehetőség on-line regisztrációra.

Az on-line jelentkezés elküldésével Megrendelő/résztvevő jelen általános szerződési, tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta. Más, Megrendelő/résztvevő által megadott és szerződésben nem szabályozott feltételek esetén is az Academy4MoMs Kft. jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

A KONZULTÁCIÓK, TANÁCSADÁSOK MENETE

A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 4-6 fő jelentkezése szükséges. Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a résztvevőket. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket e-mailes írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk. Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját az Academy4MoMs Kft. bármely okból megváltoztatja, erről résztvevőinket a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal szintén írásban értesítjük.

A KONZULTÁCIÓK, TANÁCSADÁSOK menetét jelenléti ívvel és haladási naplóval követjük.

KONZULTÁCIÓK, TANÁCSADÁSOK DÍJA, FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A KONZULTÁCIÓK, TANÁCSADÁSOK teljes díját (vagy esetleges részletfizetési konstrukció esetén az adott részlet összegét) készpénzben vagy átutalással lehet egyenlíteni számlánk vagy előlegszámlánk alapján 8 napos fizetési határidővel. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/résztvevőt, illetve azok internet oldalunkon is megtalálhatók. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel, mint késedelmi kamatot.

A kunzultáción való részvétel lemondását csak írásban fogadjuk el. Térítésmentesen lemondható vagy új időpontra áttehető a részvétel az időpont kezdete előtt 2 munkanappal vagy korábban, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol, akkor a teljes listaárat számítjuk fel a hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Magánszemélyek esetén 2013. évi LXXVII. törvény alapján résztvevőt bánatpénz fizetési kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül, amennyiben a képzést még a szerződés megkötésekor nem kezdte meg. Ezt követően a képzésben résztvevőtől elállása esetén maximum a képzési díj összegének havi időarányos részével, de legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér húsz százalékával megegyező mértékű bánatpénzt fizetésére kötelezheti a képző intézmény.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, GARANCIA

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. Az Academy4MoMs Kft. az oktatások minőségéért garanciát vállal. Bárminemű nem-megfelelőség esetén a résztvevő illetve megrendelő panasszal élhet az Academy4MoMs Kft. felé, melyet kivizsgál, és jogos igény esetén kártérítést biztosít. További vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó.

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Az Academy4MoMs Kft. kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi– azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. A weboldalon használt és egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért nem vállal felelősséget.

Az Academy4MoMs Kft. személyes adatait a 2018. május 25-től életbe lépő GDPR adatkezelési szabályozások figyelembe vételével kezeli. Az Adatkezelési szabályzat az alábbi linken olvasható

SZERZŐI JOGOK

A konzultációk során a résztvevők számára, használatra átengedett referenciaanyagok és eszközök az Academy4Moms Kft. valamint az adott gyártó vagy harmadik szerződéses fél kizárólagos tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről.

A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok résztvevők/felhasználók/megrendelők általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése, publikálása tilos. A részletes felhasználási feltételeket az Academy4MoMs Kft. illetve a gyártó vagy harmadik szerződéses fél határozza meg, melyeket a kiadott tananyagok tartalmazzák.

EGYÉB

Az Academy4MoMs Kft. kijelenti, hogy külső-belső jogi szabályozások miatt tanfolyami feltételeit részben módosíthatja, melyekről a jelentkezőket, Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja. Jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket egyéb külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják.

Egyedi, testreszabott képzési konstrukciók esetében esetileg, valamint a megrendelővel szerződésben megkötött feltételek alapján járunk el.