Általános tanfolyami feltételek

(érvényes 2018. június 1-től)

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy időszakos akciós tanfolyamainkra jelen feltételektől részben eltérő feltételek lehetnek érvényesek. Kérjük, hogy az akciós, kedvezményes tanfolyamoknál mindig olvassák el a kapcsolódó akciós feltételeket is. Köszönjük.

Megjegyzés: jelen általános tanfolyami feltételeket egyéb, külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják.

Jelentkezés

A tanfolyamokra online, a jelentkezés menüpont alatt lehet jelentkezni, legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtt 2 héttel. Amennyiben a tanfolyam indul és van szabad hely rá, a megadott két hetes időn belül is elfogadunk jelentkezéseket.

Jelentkezés abban az esetben tekinthető elfogadottnak, amennyiben a szerződés aláírásra került, valamint regisztrációs díjként a képzés összegének fele a képző szerv felé utalásra került. A regisztrációs díjról számlát állítunk ki. Kivételt képez a Junior Programozó képzés, mely szerződéses feltételeiről a Green Fox Academy rendelkezik.

Az on-line jelentkezés elküldésével Megrendelő/résztvevő jelen általános tanfolyami feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta. Más, Megrendelő/résztvevő által megadott és szerződésben nem szabályozott feltételek esetén is az Academy4MoMs Kft. jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

Tanfolyamok lebonyolítása

A tanfolyamokat a Academy4MoMs Kft. képzési helyszínén – 1016 Budapest, Lisznyai utca 3. – rendezzük meg. A tanfolyamokhoz szükséges hardver feltételeket a hallgatónak szükséges biztosítania, a szoftver és egyéb oktatási feltételeket a Academy4MoMs Kft. biztosítja.

Tanfolyamok menete

A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 8-10-15fő jelentkezése szükséges ( kurzusok menüpont alatt elérhető a létszám ). Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a résztvevőket. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk (e-mail ) Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját a Academy4MoMs Kft. bármely okból megváltoztatja, erről résztvevőinket a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal szintén írásban értesítjük.

A tanfolyam előtt vagy legkésőbb annak első napján a résztvevőkkel szerződést kötünk. A tanfolyam menetét jelenléti ívvel és haladási naplóval követjük. Tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, a képzések látogatási igazolással zárulnak, melynek átvételét dokumentáljuk. A képzések szóbeli és/vagy gyakorlati értékeléssel zárulnak (megfelelt ill. nem felelt meg). Megjegyezzük, hogy más, nem tantermi oktatási formák esetében az eljárások a fentiektől eltérhetnek.

Tanfolyamok díja, fizetési és lemondási feltételek

A tanfolyam vagy kapcsolódó képzési szolgáltatás teljes díját (vagy esetleges részletfizetési konstrukció esetén az adott részlet összegét) átutalással lehet egyenlíteni számlánk vagy előlegszámlánk alapján 8 napos fizetési határidővel. Az online és tantermi tanfolyamok esetében is a képzés díját a tanfolyam kezdési időpontjáig szükséges kiegyenlíteni. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén a Academy4MoMs Kft. írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/résztvevőt, illetve azok internet oldalunkon is megtalálhatók. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel, mint késedelmi kamatot.

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. Térítésmentesen lemondható vagy új időpontra áttehető a részvétel a tanfolyam kezdete előtt 10 munkanappal vagy korábban. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami listaár 50%-át ( fedezi a befizetett regisztrációs díj ), ha 5 munkanapon belül, akkor 75%-át, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes listaárát számítjuk fel a képzést hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Személycsere megoldható, amennyiben azt a képzés kezdete előtt legalább 2 munkanappal Megrendelő írásban jelzi, és – ha a tanfolyamhoz elektronikus tananyag jár – akkor annak lehívása és aktiválása nem történt meg. Az elektronikus tananyag lehívása / aktiválását követően új résztvevőhöz való társításra nincs lehetőség, ezen esetben a tananyag díját ismételten ki kell fizetni.