Nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat A játék időtartama: 2020.01.28. 16:30 – 2020.02.02. 22:30 (továbbiakban: „Játék”). A pályázat Szervezője az Academy4MoMs Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Lackner K. utca 16.) (továbbiakban „Szervező”). 1. A Játékban kizárólag 2. pontban meghatározott kizárási okok körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyar lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött* természetes személyek* (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt. 2. A Játékban nem vehetnek részt: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező a nyeremény átadásáig külön értesítés nélkül kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat 1....

Tovább